Штат кафедри

З дня заснування штат кафедри складався з одного професора, доцента, старшого викладача та старшого лаборанта.

За роки діяльності штат кафедри розширився й на сьогодні включає: завідувача кафедри Турака О.Ю., доктора сільськогосподарських наук, про­фе­сора М.Д. Волощука; кандидатів сільськогосподарських наук, доцентів М.М. Климчука, У.М. Карбівську, викладачів Я.Я. Григорів, О.Д. Турак, завідувача лабораторії Котнюха М.Б., старшого лаборанта  В.В. Левицьку.

До читання окремих фахових курсів в перші роки діяльності кафедри залучалися провідні вчені України: С.П. Танчик, професор національного університету біоре­сур­сів та природокористування України (Київ), доктор сільськогоспо­дар­ських наук, член-кореспондент НААНУ; А.Г. Дзюбайло, доктор сільськогосподарських наук, професор Дрогобицького державного педагогічного університету. На сучасному етапі розвитку кафедри навчальні дисципліни читають: доктор економічних наук,  професор кафедри обліку і аудиту В.М.Якубів; доцент, кандидат сільськогосподарських наук, учений секретар Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Н.М. Лис; кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідуюча Коломийським відділом Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Г.І. Куничак.